Cấu hình Facebook WiFi Check in cho thiết bị wifi Open Mesh trên CloudTrax

Hầu hết các công ty – đơn vị cung cấp dịch vụ điều có trang bị mạng WiFi miễn phí để phục vụ khách hàng. Các đơn vị này có thể tận dụng mạng WiFi miễn phí của mình để làm WiFi marketing cho công ty – đơn vị của mình.

Bài viết này hướng dẫn bạn đọc bật tính năng Check in Facebook trên thiết bị WiFi Open Mesh, tính năng bắt buột hoặc tùy chọn người dụng sử dụng mạng WiFi của doanh nghiệp cần Check in Facebook để được sử dụng.

Các yêu cầu cần thiết để bật tính năng Facebook Check in như sau:
– Công ty – đơn vị cần có trang (page) facebook của mình.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước bật tính năng Facebook WiFi Check in cho SSID dành cho khách hàng.

Bước 1: Bật tính năng Facebook WiFi Check in cho SSID danh cho khách hàng.Bước 2:
 Chọn Register Network để đăng ký SSID của mình với Facebook.com.


Sau đó, chọn Configure Facbook WiFi để cấu hình các thông số Facebook WiFi Check in danh cho SSID dùng cho khách hàng.

Chú ý, sau khi cấu hình xong ở Facebook, cần về lại trang CloudTrax để Save Changes để lưu lại thông tin cấu hình.

Bước 3: cấu hình các thông số Facebook WiFi Check in


– Facebook page: là trang của công ty – đơn vị đã đăng ký trên facebook.com để quảng bá – marketing cho công ty – đơn vị.
– Bypass mode: có tùy chọn bắt buộc hoặc không bắt buộc khách hàng phải Check in Facebook để sử dụng mạng WiFi miễn phí.
– Session length: thời gian hiện lực của Facebook WiFi Check in, người dùng mạng sẽ không phải Check in lại trong khung thời gian khai bao ở đây.

Sau khi khai báo xong, chọn Save Settings để lưu các thông số Facebook WiFi Check in lại. Chú ý. cần về trang CloudTrax để Save Changes.

Lúc này, trên trang quản lý CloudTrax, chúng ta sẽ thấy trạng thái SSID dành cho khách hàng đã kết nối thành công với facebook page mà chúng ta cấu hình.

Như vậy, việc cấu hình đã thành công. Bên dưới là hình ảnh khi khách hàng kết nối đến SSID switch-router.com dành cho khách hàng vừa cấu hình ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng - Liên hệ với kinh doanh để được giá tốt nhất - Hotline : 0989 642 293 Bỏ qua