Mikrotik ip Mac Binding

Hãy thử bộ lọc này để liên kết IP và MAC: 

add action = drop chain = Forward src-address = 192.168.XX src-mac-address =! 00: 0C: 42: XX: XX: XX 

* có một “!” trước địa chỉ MAC


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng - Liên hệ với kinh doanh để được giá tốt nhất - Hotline : 0989 642 293 Bỏ qua