Tổng quan về ứng dụng WiFi khách sạn


Chúng tôi mang lại giải pháp Quản lý Truy cập Internet dễ dàng triển khai và hiệu quả nhất cho các khách sạn cao cấp với dòng sản phẩm HotspotGateway.  Nó xác thực, phân quyền, ghi chép tính cước và thanh toán dịch vụ truy cập Internet của nhân viên và khách vãng lai. Trước khi được truy cập Internet, khách hàng sẽ được tái định hướng (redirect) đến trang chào để đăng nhập/ đăng ký hoặc đến quảng cáo video/ khuyến mãi hoặc đến trang thu thập thông tin cá nhân. Hostpot Gateway kiểm soát dung lượng upload, dung lượng download, tốc độ truy cập Internet, thời gian sử dụng và trang Web viếng thăm. Nó cũngngăn chặn các nội dung không phù hợp. Cuối cùng, tính năng thuận tiện nhất là thêm khoản phí truy cập Internet vào các hóa đơn thanh toán của phòng thông qua việc tích hợp với các phần mềm quản lý tài sản khách sạn (PMS) phổ biến như Micros Fidelio / Opera.

Dòng sản phẩm Hotspot Gateway kiểm soát và quản lý thanh toán cả việc sử dụng Internet không dây và có dây trong phòng đối với tài khoản riêng đã được cung cấp. Với một tài khoản duy nhất, một người ở khách sạn có thể đăng nhập vào Internet trong phòng thông qua một cổng Ethernet có dây hoặc truy cập không dây trong toàn khách sạn. Giải pháp của Chúng tôi cũng cho phép người sử dụng dịch vụ tùy chọn loại hình thanh toán phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Điều đó cũng có nghĩa rằng khách hàng có thể lướt mạng Internet tại bất cứ nơi nào của khách sạn. Tại thời điểm thanh toán, khách sẽ nhận được một hóa đơn duy nhất với tất cả các chi phí tổng hợp bao gồm dịch vụ Internet.
Để các nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây (WISP -Wireless ISP) chia sẻ doanh thu với khách sạn, nhà cung cấp thường sử dụng máy chủ RADIUS bên ngoài để xác thực người dùng dịch vụ trong các khách sạn. Các bộ kiểm soát Hotspot Gateway được cài đặt trong mỗi khách sạn có thể làm việc với các máy chủ RADIUS để xác thực và thanh toán tập trung. Nhờ đó,  người dùng sử dụng cùng một tài khoản ID và mật khẩu để truy cập Internet khi đến những khách sạn khác nhau do cùng một nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây (WISP) quản lý – được gọi là dịch vụ chuyển vùng tài khoản.

Mô hình Wifi Khách sạn

Mô hình Wifi Khách sạn