Hướng dẫn Sự Dụng Phần Mềm Chấm Công Wise Eye V5

Wise Eye V5 được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng  và các máy chấm công bằng dấu vân tay nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack đang thịnh hành trên thị trường.
Wise Eye V5  quản lý dữ liệu thẻ, dữ liệu vân tay của nhân viên. Chúng ta có thể tải dữ liệu vân tay, dữ  liệu thẻ về máy tính. Dữ liệu này hoàn toàn được tải lên máy chấm công trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu đến các máy khác cùng loại đối với một công ty, nhà xưởng sử dùng nhiều máy chấm công.
 Phần mềm Wise Eye V5 được kết nối với máy chấm công dưới các chuẩn RS232/RS485, USB host và RJ45 (mạng LAN, WAN. Chúng ta có thể dùng IP hoặc tên miền). Trong trường hợp RJ45, phần mềm có tích hợp công nghệ EU, nhờ đó máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm. Dữ liệu tự động bao gồm dữ liệu nhân viên, dữ liệu thẻ, bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác.
 Phầm mềm Wise Eye V5 quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công. Chúng ta truy xuất bảng công theo mã của nhân viên, theo phòng ban và theo khoảng  thời gian.

1 ) Khai báo máy chấm công  

 Từ menu  --> Máy chấm công --> Khai báo máy chấm công 

2 ) Khai báo máy chủ
Vô menu máy chấm công à thông tin máy chủ 

* Cài đặt thông tin máy chủ :
* Cổng máy chủ : nhập port đã khai báo trên máy chấm công ( VD : 8000)
* Địa chỉ mạng : nhập địa chỉ IP của máy tính dang cài phần mêm ( máy tính phải đặt IP tĩnh )

Sau khi đã cài đặt thành công à khi mở phần mềm chấm công lên à Biểu tượng máy tính sẽ sáng đèn màu vàng lên à dữ liệu chấm công và nhân viên sẽ tự động tải về

3 ) Nhập tên nhân viên
Vào menu Dữ Liệu à Quản lý nhân viên


        -> Bấm chọn vào dòng Nhân Viên Mới à Nhập tên vào cột Tên Nhân Viên ( Có thể gõ dấu tiếng việt )và cột Tên Chấm Công ( Không có dấu ), nhập đầy đủ thông tin nhân viên click chuột chọn Cập nhật
 để lưu tên nhân viên

Phần mềm chấm công tiếng Việt

4 )Tải nhân viên lên máy chấm công ( khi chấm công trên máy sẽ hiện tên )
Click chọn  Tạo lệnh cho máy chủ ->  chọn nhân viên ->chọn máy chấm công -> chọn thực hiên

phần mềm wise eye

5 ) Khai báo phòng ban
Vào menu du liệu à khai báo phòng ban

  • Thêm phòng ban mới : chọn phòng ban  rồi nhấn thêm

Nhập tên phòng ban à nhấn đồng ý
Muốn sửa hoặc xóa phòng ban đã tạo  -> bấm chọn phòng ban cần sửa ( xóa ) -> nhấn sửa ( xóa)

Chuyển nhân viên vào phòng ban
 Vào menu Dữ liệu à quản lý nhân viên àđánh dấu check vào nhân viên cần chuyển ban 

-> nhấn đổi phòng ban -> màn hình hiện ra kế bên à Chọn Phòng Ban Cần Đưa Nhân Viên Vào
->Click chuột vào Chọn một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây
  Cài Đặt Chấm Công
=> Từ Menu  -> Cài Đặt Chấm Công
I ) Khai báo cách  chọn giờ ( như hình bên dưới )

1-TĐ-HC ( Chọn giờ tự động- Trong ngày ): chọn cách khai báo này khi trong ngày có thể làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày) . Ví dụ: Sáng vào chấm 1 lần  vàoà trưa chấm 1 lần ra, đầu giờ chiều chấm vàoà chiều kết thúc làm việc chấm ra (4 lần ) . Chấm 6 lần thì thêm vào tang caàra tang ca….  Phần mềm sẽ lấy giờ dầu là giờ vào , giờ kế tiếp là giờ ra . Phần mềm căn cứ theo giờ xác định CA được nhập trong phần Khai Bao Ca Làm Việc để tính toán .Các cặp giờ sẽ chạy theo 3 thông số : ( như hình dưới)

2-IDM (Vào ra theo số máy chấm công ) chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào , số máy chằn là máy ra  trên phần Khai Báo Máy Chấm Chấm Công.
3-PGio ( Theo khoảng giờ ) muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi  thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh .
        Chọn phân giờ (như hình dưới) 

Khoảng giờ vào ra
   Bắt đầu vào…… kết thúc vào : khai báo khoảng thời gian cho cột Vào .
   Bắt đầu ra…… kết thúc ra : khai báo khoảng thời gian cho cột Ra .
4-( giờ đầu giờ cuối trong ngày )Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lần trong ngày ,và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm)
5-CICO ( Theo phím vào, phím ra trên máy chấm công )
6-TĐ-QĐ ( Theo tự động ) Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêm , vd: làm 3 ca có ca thứ 3 là ca qua đêm như 22h00à06h00. Số chu trình chuyển ngày là 1.

II) Khai Báo Ca Làm Việc

Chọn Khai báo chung  Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới
Đặt Mã Ca ( vd : HC )
Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo ( HC)
Nhập thời gian nghỉ trưa ( nếu có )
Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc thúc giòe vào để hiểu ca  sẽ là cơ sở cho giờ Ra . Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó.
Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tinh ra công thì điền vào Không có giờ vào hoặc giờ ra thì tính tổng: … tuy theo quy định
     ***VD: ta tạo ca làm việc hành chánh mã ca là HC , giờ làm việc từ 7h30à 17h00 ta khai báo như sau :
        + Mã ca : HC
        + Giờ vào làm việc : 08:00
ca làm việc : 17:00
        + Giờ bắt đầu ăn trưa : 12:00+ Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00 
        + Bắt đầu vào  06:00                 + Kết thúc vào  10:00
        + Bắt đầu ra  10:01                    + Kết thúc ra  23:59
Cho phép đi trể hoặc về sớm bao nhiêu phút phụ thuộc vào quy định công ty cho phép , qua tab  Đi trễ, Về sớm để cài đặt.

– Nếu có tăng ca trước hoặc sau giờ làm việc bao nhiêu phút thì đánh dấu check v và đặt số phút vào: qua tab Thông  số tăng ca để cài đặt. 

  • Khai báo xong ta nhấn Lưu

  • Nếu ca làm việc là qua đêm thì dánh dấu check vào ô Ca qua đêm

III )  Khai Báo Lịch Trình Làm Việc
Vao menu Cài đặt chấm công à Khai báo lịch trình làm việc

-> Chọn Thêm mới       
Nhập tên lịch trình vào ô Tên lịch trình
Cách chọn vào ra : chọn 1 trong 6 lựa chọn phu thuộc vào ca làm việc
Nhấn lưu

  • Bấm thêm ca vào lịch trình -> đánh dấu check vào các ca của lịch trình đó -> chọn các ngày trong tuần -> nhấn đồng ý

4 ) Sắp xếp lịch trình cho nhân viên
Vào Menu CHẤM CÔNG à SẮP XẾP LỊCH TRỈNH CHO NHÂN VIÊN
Nhấn chọn cây thư mục phòng ban công ty để hiện ra toàn bộ nhân viên cty đánh dấu CHECK vào nhân viên cần tạo lịch trình
Nhấn vào nút MŨI TÊN để chọn lịch trình cho nhân viên vừa chọn

Nhấn Nhấn CẬP NHẬT để lưu lại  
   Xuất  Báo Biểu
Vào  menu Báo biểu à xem công và xuất báo biểu

2 ) Chọn phòng ban cần xem công -> đánh dấu check vào tất cả nhân viên cần xem ->chọn ngày cần xem công -> bấm vào nút-Xem Công

3 ) Xuất ra file excel : bấm chọn Xuất Báo Biểu . Phần mềm se xuất ra nhiều dạng
xuất lưới

b) xuất chi tiết:

Còn nhiều dạng bảo biểu khác nữa Click vào bảo tượng excel để xuất ra.

STT Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ngày up
01 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản off line) 18/01/2017
02 Phần mềm chấm công Wise Eye OnServer 18/01/2017
03 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản online) 18/01/2017
04 Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 18/01/2017
05 Phần mềm chấm công Wise Eye V5 18/01/2017
06 Phần mềm chấm công Wise Eye 2012 V3 18/01/2017
07 Phần mềm chấm công Wise Eye V4 18/01/2017
08 Phần mềm chấm công MitaproV2 18/01/2017
09 Phần mềm chấm công MitaproV1 18/01/2017
10 Phần mềm chấm công Mitaco 5v2 18/01/2017
11 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2014 18/01/2017
12 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2012 18/01/2017
13 Phần mềm chấm công BioStar(1.92)-cho máy Suprema 18/01/2017
14 Phần mềm chấm công BioStar(1.8b)-cho máy Suprema 18/01/2017
15 Phần mềm chấm công Virdi(tiếng Anh) 18/01/2017
16 Phần mềm chấm công SmarTas(bản dùng được cho cả Soyal và Virdi) 18/01/2017
17 Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro 18/01/2017
18 Phần mềm chấm công VAS 3.0 18/01/2017
19 Phần mềm chấm công TITA 18/01/2017
20 Phần mềm chấm công LogicBuy 18/01/2017
21 Phần mềm chấm công ZKTime 5.0 18/01/2017
22 Phần mềm chấm công ZKAccess 3.5 18/01/2017
23 Phần mềm chấm công cho máy HUNDURE 18/01/2017
STT Tải phần mềm chấm công Ngày up
01 Phần mềm phá mật khẩu backdoor 18/01/2017
02 SDK chấm công(liên tục update) 18/01/2017
03 SDK chấm công(liên tục update) 18/01/2017
04 Data SQL phần mềm wise eye On39(SQL 2008) 18/01/2017
05 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản offline) 18/01/2017
06 Phần mềm chấm công Wise Eye On39(bản vá lỗi) 18/01/2017
07 Phần mềm chấm công Wise Eye OnServer 18/01/2017
08 Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 18/01/2017
09 Phần mềm chấm công Wise Eye V5 18/01/2017
10 Phần mềm chấm công Wise Eye 2012 V3 18/01/2017
11 Phần mềm chấm công Wise Eye V4 18/01/2017
12 Phần mềm chấm công MitaproV2 18/01/2017
13 Phần mềm chấm công MitaproV1 18/01/2017
14 Phần mềm chấm công Mitaco 5v2 18/01/2017
15 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2014 18/01/2017
16 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2012 18/01/2017
17 Phần mềm chấm công BIOSTAR2(bản web) 18/01/2017
18 Phần mềm chấm công BioStar(1.92)-cho máy Suprema 18/01/2017
19 Phần mềm chấm công BioStar(1.8b)-cho máy Suprema 18/01/2017
20 Phần mềm chấm công Virdi(tiếng Anh) 18/01/2017
21 Phần mềm chấm công SmarTas(bản dùng được cho cả Soyal và Virdi) 18/01/2017
22 Phần mềm chấm công VAS 2.2 18/01/2017
23 Phần mềm chấm công VAS 3.0 18/01/2017
24 Phần mềm chấm công TITA 18/01/2017
25 Phần mềm chấm công LogicBuy 18/01/2017
26 Phần mềm chấm công ZKTime 5.0 18/01/2017
27 Phần mềm chấm công ZKAccess 3.5 18/01/2017
28 Phần mềm chấm công CHO TẤT CẢ DÒNG MÁY HUNDURE 18/01/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng - Liên hệ với kinh doanh để được giá tốt nhất - Hotline : 0989 642 293 Bỏ qua